Gezegen Saati Resmi

Güneş Saati

Benlik ve Özgüvenin yüksek olduğu saatlerdir

Üst kademeden biri ile yapacağın görüşmeler için ve ibadetler için uygun vakittir

Okunması tavsiye edilen esmalar

Allah (66)

Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.

Er-Rahmân (298)

Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

Er-Rahîm (258)

Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

Es-Selâm (131)

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.

El-Hâlık (731)

Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

El-Bâri (213)

Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

El-Hâfıd (1481)

Kâfir ve facirleri alçaltan.

Er-Râfi (351)

Şeref verip yükselten.

El-Mu’ız (117)

Dilediğini aziz eden

El-Basîr (302)

Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

El-Hakem (68)

Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.

El-Adl (104)

Mutlak adil, yerli yerinde yapan

El-Habîr (812)

Olmuş olan, olmakta ve olacak olan her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan.

El-Gafûr (1286)

Affı, mağfireti bol.

Eş-Şekûr (526)

Az amele, çok sevap veren.

El-Aliyy (110)

Yüceler yücesi, çok yüce.

El-Mukît (550)

Rızıkları yaratan.

El-Celîl (73)

Celal ve azamet sahibi olan.

El-Bâis (573)

Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

El-Hayy (18)

Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

El-Kâdir (305)

Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

El-Evvel (37)

Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

El-Vâlî (47)

Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

El-Afüvv (156)

Affı çok olan, günahları mağfiret eden.

Zül-Celâli vel İkrâm (1098)

Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

El-Ganiyy (1060)

İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

El-Mâni (161)

Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

El-Hâdî (20)

Hidayet veren.

El-Bâkî (113)

Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

Er-Reşîd (514)

İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

Es-Sabûr (298)

Ceza vermede, acele etmeyen.

Günün diğer saatleri

Başlangıç Saati Bitiş Saati Gezegen
7:43 8:34 Merkür
8:34 9:25 Ay
9:25 10:17 Satürn
10:17 11:08 Jüpiter
11:08 11:59 Mars
11:59 12:51 Güneş
12:51 13:42 Venüs
13:42 14:33 Merkür
14:33 15:25 Ay
15:25 16:16 Satürn
16:16 17:07 Jüpiter
17:07 17:59 Mars
18:00 19:08 Güneş
19:08 20:17 Venüs
20:17 21:25 Merkür
21:25 22:34 Ay
22:34 23:43 Satürn
23:43 0:51 Jüpiter
0:51 2:00 Mars
2:00 3:09 Güneş
3:09 4:17 Venüs
4:17 5:26 Merkür
5:26 6:35 Ay
6:35 7:43 Satürn